Regulamin sklepu internetowego flurryjewelry.com

§ POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.flurryjewelry.com jest prowadzony przez Aleksandrę Sendecką. flurryjewelry.com to marka Siltech Aleksandra_Sendecka wpisana do Centralnego Rejestru i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Adres firmy ulica Lidzbarska, nr 13, 87-300 Brodnica, Polska, numer identyfikacyjny VAT: PL7417337, numer rejestru handlowego: 366939, adres e-mail: flurryjewelry@gmail.com

2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego www.flurryjewelry.com.

3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są do celów, zakresu i zasad wskazanych w polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę, ma prawo wglądu do ich treści oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

4.Korzystając z flurryjewelry.com i / lub składając zamówienie, zgadzasz się na warunki określone w niniejszym dokumencie („Warunki”). Przed złożeniem zamówienia upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś Warunki. Tylko osoby w wieku 18 lat i starsze, które nie są objęte opieką, mogą złożyć zamówienie. Włączenie jakichkolwiek produktów lub usług na flurryjewelry@gmail.com w określonym czasie nie oznacza ani nie gwarantuje, że te produkty lub usługi będą dostępne w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia. Wersja Warunków, która będzie miała zastosowanie do Twojego zamówienia, będzie wersją pod adresem flurryjewelry@gmail.com w momencie składania zamówienia.

5.Rozumiesz i zgadzasz się nie publikować, przekazywać, rozpowszechniać, przesyłać ani promować żadnej komunikacji lub treści, które mogłyby zaszkodzić lub negatywnie wpłynąć na naszą działalność, produkty lub usługi; działać w sposób lub zatrudniać jakiekolwiek urządzenie, które ogranicza, upośledza, przeszkadza lub uniemożliwia innym użytkownikom korzystanie z witryny flurryjewelry.com lub korzystanie z niej, lub które mają wpływ na bezpieczeństwo witryny, lub zatrudniać dowolne urządzenie lub próbować używać dowolnego silnika, oprogramowania, narzędzi, agenta, skryptu lub innego urządzenia lub mechanizm (w tym między innymi pająki, boty, roboty, awatary lub inteligentni agenci) do nawigacji lub przeszukiwania witryny lub kopiowania treści z witryny. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do strony i zamknięcia konta każdego użytkownika, który naruszy to postanowienie lub inne postanowienie niniejszych warunków.§ DEFINICJE:

1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym do utworzenia Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIEŃ - Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka i określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym metod dostawy i płatności.

4. KLIENT - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w przypadkach przewidzianych przez polskie prawo, są one również powszechnie wiążące, powszechnie stosowane, również osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych; (2) osoba prawna; Lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną; - który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. KONTO - Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie informatycznym Usługodawcy, w którym dane przekazane przez Usługobiorcę oraz informacje o zamówieniach umieszczone w sklepie internetowym są zbierane.

6. NEWSLETTER - Usługa elektroniczna, usługa elektronicznej dystrybucji świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim użytkownikom usługobiorców automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznej treści następnego wydania biuletynu zawierającego informacje o Produktach, nowości i promocje w sklepie internetowym.

7. PRODUKT - dostępny w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8. REGULAMIN - niniejszy Regulamin sklepu internetowego.

9. SKLEP INTERNETOWY - dostawcy usług sklepów internetowych dostępni pod adresem internetowym: www.flurryjewelry.com.

10. SPRZEDAWCA; Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.flurryjewelry.com jest prowadzony przez Aleksandrę Sendecką. flurryjewelry.com to marka należąca do Siltech Aleksandra_Sendecka wpisana do Centralnego Rejestru i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Adres firmy ulica Lidzbarska, numer 13, 87-300 Brodnica, Polska, numer identyfikacyjny VAT: PL7417337, numer rejestru handlowego: 366939, adres e-mail: flurryjewelry@gmail.com

11. UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa sprzedaży produktu zawarta lub zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

12. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

13. ODBIORCA USŁUGI - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w przypadkach przewidzianych przez to, jest również powszechnie wiążąca, powszechnie stosowana, również osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych; (2) osoba prawna; Lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną; - korzystający lub zamierzający korzystać z Usług elektronicznych.

14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

15. PLIKI COOKIE - małe informacje tekstowe generowane przez przeglądarkę internetową użytkownika, wspierające pracę programu.§ USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia i biuletyn.

1.1.Konto - korzystanie z Konta jest możliwe po łącznie trzech kolejnych krokach Klienta - (1) wypełnieniu formularza rejestracyjnego. (2) Kliknij „Utwórz konto” i (3) Potwierdzenie chęci utworzenia konta, klikając link potwierdzający wysłany automatycznie na podany adres e-mail. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie Klientowi następujących danych: imię i nazwisko / nazwa firmy, adres (ulica, numer domu / lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), adres e-mail, telefon kontaktowy numer i hasło. W przypadku odbiorców niebędących konsumentami konieczne jest również podanie nazwy firmy i numeru identyfikacyjnego.

Usługa elektroniczna Konto jest udostępniane bezpłatnie na czas nieokreślony. Klient ma możliwość, w dowolnym czasie i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (wycofanie z Konta) poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: flurryjewelry@gmail.com

1.2.Formularz zamówienia - korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy Klient po raz pierwszy doda Produkt do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta następujących dwóch kroków - (1) po wypełnieniu Formularza zamówienia i (2) kliknięciu strony internetowej po wypełnieniu formularza zamówienia „Zamówieniem płatności” Do tego czasu możesz zmodyfikować swój dane samodzielnie (Prosimy postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami i informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.) W formularzu zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych klienta: imię i nazwisko / nazwa firmy, adres (ulica, dom / numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), adres e-mail, kontaktowy numer telefonu i dane umowy sprzedaży: Produkt / y, ilość produktu, miejsce i sposób dostawy, metoda płatności. W przypadku klientów niebędących konsumentami konieczne jest również podanie nazwy firmy i numeru identyfikacyjnego.

- Usługa elektroniczna Formularz zamówienia jest dostarczany bezpłatnie i ma charakter jednorazowy i ulega rozwiązaniu po złożeniu zamówienia lub po otrzymaniu przedterminowego wypowiedzenia przez klienta.

1.3. Newsletter - korzystanie z Newslettera odbywa się w zakładce „Newsletter” adres e-mail wyświetlany na stronie, na który mają być wysyłane kolejne wydania Newslettera i kliknięcie „Subskrybuj”. Możesz także zapisać się do Newslettera, zaznaczając odpowiednie pole wyboru podczas tworzenia Konta - po utworzeniu Konta Klient zostaje zapisany do Newslettera.

Biuletyn usług elektronicznych jest dostarczany bezpłatnie przez czas nieokreślony. Klient ma możliwość, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, zrezygnować z subskrypcji biuletynu (anulować subskrypcję biuletynu), wysyłając odpowiednie żądanie do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: flurryjewelry@gmail.com


2.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym, z którego korzysta Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768; (5) włączenie do przeglądarki internetowej Możliwość zapisywania plików cookie i Javascript.

3.Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z należytym poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy i osób trzecich. Klient jest zobowiązany do wprowadzenia danych zgodnie z rzeczywistą sytuacją. Klientowi nie wolno udostępniać treści o charakterze niezgodnym z prawem.

§ PROCEDURA OBSŁUGI REKLAMACJI:

1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz inne reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. Klient może złożyć na przykład: W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: flurryjewelry@gmail.com

2.W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Klienta: (1) informacji i okoliczności związanych z przedmiotem reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądanie klienta; oraz (3) dane kontaktowe reklamującego - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie charakter rekomendacji i nie wpływają na skuteczność reklamacji bez zalecanego opisu reklamacji.

3.Zastosowanie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia.

§ ANULOWANIE LUB ZWROT ZAMÓWIENIA

1.Możesz anulować lub zwrócić swoje zamówienie do 14 dni po otrzymaniu zamówionych przedmiotów. Jeśli zostałeś obciążony kosztami za przedmiot, otrzymasz zwrot, który będzie zawierał najtańsze koszty dostawy dostępne na stronie. Jeśli zdecydujesz się zachować niektóre elementy i tylko częściowo anulujesz swoje zamówienie, koszty dostawy nie zostaną zwrócone. Pełną politykę zwrotów znajdziesz na flurryjewelry@gmail.com.

2.Jeśli chcesz anulować lub zwrócić swoje zamówienie, prosimy o powiadomienie nas na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres flurryjewelry@gmail.com; i zwróć nam przedmiotów w ciągu 14 dni. Zwrot pieniędzy nastąpi tą samą metodą, której użyto do dokonania płatności (lub, jeśli produkty nie zostały jeszcze opłacone, odzwierciedlą zwrot pozycji na saldzie konta) jak najszybciej, a najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o anulowaniu zamówienia, pod warunkiem, że otrzymaliśmy przedmioty lub dowód, że odesłałeś produkty. Do zwrotu pieniędzy można użyć innej metody płatności, pod warunkiem że wyrazisz zgodę na taką zmianę; w żadnym wypadku nie spowoduje to żadnych dodatkowych opłat.

3.Jeśli przedmiot, który otrzymałeś, jest wadliwy, niezwłocznie powiadom flurryjewelry@gmail.com i zwróć przedmiot.

4.flurryjewelry@gmail.com gwarantuje pełny zwrot zwracanych przedmiotów zgodnie z warunkiem, że wszystkie przedmioty zostaną zwrócone w takim samym stanie, w jakim były w momencie otrzymania. Oznacza to, że przedmioty nie powinny być uszkodzone, zabrudzone, umyte, zmienione lub zużyte (inne niż przymierzanie przedmiotu), a wszelkie etykiety lub metki powinny być nienaruszone.§ WARUNKI ZAWIERANIA SPRZEDAŻY

1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

2. Produkt pokazany na stronie internetowej jest wyceniony w złotych polskich, jego cena zawiera podatek. Cena towaru plus koszty dostawy stanowią całkowitą wartość zamówienia. Klient jest informowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia o całkowitej wartości zamówienia, w tym w momencie Klient wyraża wolę związania się Umową Sprzedaży i ma obowiązek dokonać zapłaty za towar. W przypadku braku płatności zamówienia nie zostanie zrealizowane. 

3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży w sklepie internetowym przy użyciu formularza zamówienia między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym.

4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego akceptacji do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta podany podczas składania Zamówienia. Po otrzymaniu powyższego e-maila Klient wyraża zgodę na umowę sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5. Naprawianie, zabezpieczanie i udostępnianie klientowi treści umowy sprzedaży odbywa się poprzez (1) udostępnienie niniejszych warunków w sklepie internetowym i (2) przesłanie klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo ustalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.

§ SPOSOBY I TERMIN PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1.Jeżeli Klient zdecyduje się zapłacić przelewem, płatnością elektroniczną lub kartą kredytową, Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.

2. Sprzedawca zapewnia Klientowi następujące metody płatności w ramach Umowy sprzedaży:

Płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.

Bank: Millennium SA ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warsaw

SWIFT-BIC: BIGBPLPW

Numer rachunku dla PLN: 21 1160 2202 0000 0003 1640 6472

Numer konta w EURO: 57 1160 2202 0000 0003 3004 5188

Numer rachunku dla USD: 67 1160 2202 0000 0003 3004 5299

3.Możesz zapłacić za towar natychmiastowym przelewem bankowym lub PayPal. flurryjewelry.com zaangażowało zewnętrznych dostawców usług do wykonania wielu usług związanych z przetwarzaniem płatności, w tym przetwarzaniem kart, wymianą walut, weryfikacją tożsamości, analizą oszustw i zgodnością z przepisami. flurryjewelry.com współpracuje z PayPal i innymi licencjonowanymi podmiotami przetwarzającymi płatności, aby ułatwić płatności kartą i inne płatności oraz wypłatę środków na rzecz sprzedawcy. Dostawca i czas przetwarzania płatności będą się różnić w zależności od kraju, w którym się znajdujesz. flurryjewelry.com może udostępniać dane osobowe lub transakcyjne tym zewnętrznym dostawcom usług, gdy jest to konieczne do przetwarzania płatności. flurryjewelry.com akceptując samodzielny system PayPal, otrzymamy środki z zakupów PayPal bezpośrednio na nasze konto PayPal. flurryjewelry.com może odmówić usługi Płatności komukolwiek, z dowolnego powodu, w dowolnym momencie. flurryjewelry.com zastrzega sobie prawo do odrzucenia transakcji, które naszym zdaniem są ryzykowne, oszukańcze lub naruszają Warunki użytkowania. Płatność elektroniczna i płatność kartą kredytową za pośrednictwem Dotpay.pl i paypal.com - możliwe aktualne metody płatności są określone na stronie internetowej Sklepu internetowego. Rozliczenia płatności elektronicznych i kart płatniczych dokonywane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem Dotpay.pl i paypal.com. Obsługiwana jest obsługa płatności elektronicznych i kart płatniczych: Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska.

§ KOSZTY, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY I ODBIORU PRODUKTU

1. Dostawa Produktu jest dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, UE i innych krajów spoza UE.

2. Ceny wyświetlane na flurryjewelry@gmail.com zawierają ustawowy podatek VAT, ale nie zawierają opłaty za dostawę. Koszt każdej metody dostawy jest wyraźnie wskazany podczas realizacji transakcji.

3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym koszty wysyłki, dostawy i opłaty pocztowe) są wskazane klientowi na stronie internetowej witryny, w zakładce „Zamawianie i wysyłka” oraz podczas składania zamówienia, w tym także wtedy, gdy klient wyraża wolę związania się Umowa sprzedaży

4. Sprzedawca zapewni Klientowi kilka środów dostawy i odbioru produktu.

5. Termin dostawy Produktu podany jest w zakładce Zamówienia i wysyłka. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, termin dostawy jest najdłuższym terminem dostawy. Początek daty dostawy Produktu do Klienta liczy się, jeśli zdecydujesz się zapłacić przelewem, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą - od daty uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego sprzedawcy.

6. flurryjewelry@gmail.com dokłada najwyższej staranności w przyjmowaniu i przetwarzaniu zamówień i dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć zamówienie na adres zgodnie z wybraną opcją dostawy. flurryjewelryi@gmail.com stara się wysyłać zamówienia w możliwie najkrótszym czasie iw kolejności, w jakiej są składane. Chociaż naszym celem jest dostarczenie w podanych ramach czasowych, dostawa może potrwać dłużej z powodu nieoczekiwanych zdarzeń. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy czas dostawy przekracza 30 dni, możesz anulować swoje zamówienie. Pełną Politykę dostawy znajdziesz w „Zamawianie i wysyłka”

7.Po złożeniu zamówienia, jeśli podałeś nam swój adres e-mail, otrzymasz potwierdzenie e-mailem. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia, powiadomimy Cię o tym przy najbliższej okazji. Jeśli otrzymaliśmy już płatność za takie zamówienie, podejmiemy próbę zwrotu odpowiedniej kwoty przy użyciu tej samej metody, której użyto do dokonania płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu konieczne będą alternatywne ustalenia, przedstawiciel flurryjewelry@gmail.com skontaktuje się z Tobą w celu rozliczenia zwrotu.

§ REKLAMACJA

1. Sprzedawca ma odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3. Reklamacje może składać Klient, na przykład: W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: flurryjewelry@gmail.com

4. Zaleca się, aby Klient podał w opisie reklamacji: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) dane kontaktowe reklamującego - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie charakter rekomendacji i nie wpływają na skuteczność reklamacji bez zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że ​​Sprzedawca uznał roszczenie za uzasadnione.

6. W przypadku, gdy Sprzedawca odpowie na reklamację, Klient lub skorzystanie z gwarancji Klienta będzie konieczne w celu dostarczenia Produktu do Sprzedawcy.

7. Żądanie dostarczenia wspomnianego Produktu nie wpływa na czas odpowiedzi Sprzedawcy na reklamację Klienta.

§ DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Administratorem danych osobowych Klienta / Klienta gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe gromadzone przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego są gromadzone - zgodnie z wolą Klienta / Klienta - w celu realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych klientów sklepu internetowego:

- W przypadku Klienta, który korzysta ze Sklepu Internetowego w drodze dostawy pocztą lub kurierem, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub agentowi realizującemu przesyłkę na zamówienie Administratora.

- W przypadku Klienta, który korzysta ze Sklepu internetowego za pomocą płatności elektronicznej lub karty płatniczej, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższą płatność w Sklepie Internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: flurryjewelry@gmail.com

5. Dane osobowe są dobrowolne, ale niepodanie danych osobowych wymaganych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych nie jest możliwe bez możliwości zawarcia umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych są również wskazane na stronie internetowej sklepu internetowego przed zawarciem umowy.§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Zmiana Regulaminu: Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów: zmian w prawie; Zmiany metod płatności i dostawy - w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na wdrożenie postanowień niniejszego Regulaminu.

§ KOLORY

Dokładamy wszelkich starań, aby dokładnie odwzorować kolor naszych produktów. Kolor, który zobaczysz, będzie zależeć od systemu komputerowego i ustawień monitora z którego korzystasz. Nie możemy zagwarantować, że Twój komputer dokładnie odwzorowuje kolory.§ PRAWA AUTORSKIE

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie pisemne i / lub inne materiały, które są częścią naszej Witryny, w tym informacje, obrazy, ilustracje, projekty, ikony, dane, oprogramowanie, zdjęcia, wykresy, filmy, kroje pisma, grafika, muzyka, dźwięki i inne materiały ( łącznie „Treść”), są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem lub innymi prawami własności, a te prawa są ważne i chronione we wszystkich formach, mediach i technologiach istniejących obecnie lub rozwijanych w przyszłości. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych lub licencjonowanych, nie wolno kopiować, modyfikować, usuwać, rozszerzać, dodawać, publikować, przesyłać, uczestniczyć w przekazaniu lub sprzedaży, wynajmie lub wynajmie, tworzyć dzieł pochodnych ani w jakikolwiek sposób wykorzystywać Treść, w całości lub w części. Wszystkie Treści są chronione prawem autorskim jako dzieło zbiorowe, nie mogą być powielane, kopiowane ani przetwarzane w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego. Surowo zabrania się modyfikowania, przesyłania, rozpowszechniania, ponownego wykorzystywania, repostowania, „tworzenia ramek” lub wykorzystywania Treści do celów publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela. Surowo zabrania się również pobierania jakichkolwiek zdjęć produktów, które pojawiają się na naszej stronie. Nie wolno reprodukować, publikować, przekazywać, rozpowszechniać, wyświetlać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, sprzedawać lub uczestniczyć w jakiejkolwiek sprzedaży lub wykorzystywać w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, jakiejkolwiek Treści, Witryny lub pokrewnych intelektualistów własność. Zgadzasz się, że możemy, według własnego uznania i w dowolnym momencie, zakończyć dostęp do naszej Witryny lub jej części lub ich części, bez uprzedzenia lub bez powiadomienia. Manipulowanie przy naszej Witrynie, wprowadzanie w błąd co do tożsamości użytkownika, korzystanie z agentów kupujących lub prowadzenie oszukańczych działań na naszej Stronie jest zabronione. Użytkownikom zabrania się naruszania lub usiłowania naruszenia bezpieczeństwa naszej Witryny, w tym między innymi (a) uzyskiwania dostępu do danych nieprzeznaczonych dla takiego użytkownika lub logowania się na serwerze lub koncie, do którego użytkownik nie jest uprawniony; (b) korzystanie z naszej Witryny do niezamierzonych celów lub próba zmiany zachowania naszej Witryny; (c) próba sondowania, skanowania lub testowania podatności systemu lub sieci lub naruszenia środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania bez odpowiedniej autoryzacji; (d) próby ingerowania w obsługę dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym między innymi poprzez przesłanie wirusa do naszej Witryny, przeciążenie, „zalanie”, „spamowanie”, „bombardowanie poczty” lub „awaria”; (f) fałszowanie dowolnego nagłówka pakietu TCP / IP lub dowolnej części informacji nagłówka w dowolnym poście e-mail lub grupie dyskusyjnej. Naruszenie bezpieczeństwa systemu lub sieci może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną; lub (g) fałszowanie komunikacji w imieniu naszej Witryny (podszywanie się pod naszą Witrynę) lub do naszej Witryny (podszywanie się pod legalnego użytkownika). Wysyłanie niechcianych i nieautoryzowanych wiadomości e-mail w imieniu flurryjewelry.com, w tym promocji i / lub reklam produktów lub usług, jest wyraźnie zabronione. Zgadzasz się nie używać żadnego urządzenia, oprogramowania, rutyny lub danych w celu zakłócania lub próby zakłócania prawidłowego działania naszej Witryny lub jakichkolwiek działań prowadzonych na tej stronie. Ponadto zgadzasz się nie używać ani nie próbować używać żadnego silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta, danych lub innego urządzenia lub mechanizmu (w tym między innymi przeglądarek, pająków, robotów, awatarów lub inteligentnych agentów) do nawigacji lub przeszukiwania naszej Witryny, z wyjątkiem wyszukiwarka i agenty wyszukiwania dostarczone przez nas (jeśli istnieją) lub przez ogólnie dostępne i dopuszczalne przeglądarki. Na żądanie użytkownik wyraża zgodę na podanie prawdziwej, dokładnej i kompletnej informacji o użytkowniku na flurryjewelry.com oraz powstrzymanie się od podszywania się lub fałszywego reprezentowania powiązań z jakąkolwiek osobą lub podmiotem.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Nasza strona może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są pod naszą kontrolą („strony osób trzecich”). Udostępniamy linki wyłącznie dla wygody i informacji użytkowników naszej witryny. Nie gwarantujemy ani nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących substancji, jakości, funkcjonalności, dokładności, przydatności do określonego celu, przydatności handlowej ani żadnych innych oświadczeń dotyczących jakichkolwiek witryn stron trzecich lub ich zawartości. Link do strony internetowej strony trzeciej w naszej witrynie nie stanowi sponsorowania, poparcia, zatwierdzenia ani odpowiedzialności za jakąkolwiek stronę strony trzeciej. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek produktów lub usług oferowanych na jakichkolwiek stronach osób trzecich. Warunki użytkowania i polityka prywatności każdej Witryny strony trzeciej mogą się znacznie różnić od warunków użytkowania i informacji prawnych dotyczących korzystania z naszej witryny. Zapoznaj się z warunkami korzystania ze wszystkich witryn stron trzecich, aby uzyskać więcej informacji na temat warunków, które dotyczą korzystania z witryn stron trzecich.

Nasza strona jest tworzona, obsługiwana i kontrolowana przez flurryjewelry.com część firmy Siltech z siedzibą w Brodnicy w Polsce. Polskie prawo będzie rządzić Umową bez wprowadzania w życie jakichkolwiek zasad lub konfliktów przepisów. Wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową sądów w Brodnicy we wszystkich sporach wynikających lub związanych z korzystaniem z naszej Strony.